Många tycker att det är roligt att klättra. Framför allt barn brukar tycka att det är spännande att ge sig iväg uppför en klättervägg. I många städer har det öppnats hallar och anläggningar som är specialiserade på just klättring. Här kan både barn och vuxna klättra under säkra förhållanden på olika väggar och med olika tekniker. Men hur gammal bör man egentligen vara när man börjar klättra? Finns det någon bestämd åldersgräns man måste uppfylla för att kunna delta i klättringen?

Mycket individuella faktorer avgör

Det finns ingen generell åldersgräns klättring. Vissa anläggningar kan dock ha satt egna gränser för hur gammal man måste vara för att få klättra. Det vanligaste är att barn endast får klättra i förälders eller annan vuxens sällskap. För att få säkra och klättra själv kräver dock de flesta anläggningar att man ska ha genomfört en uppklättring och fått ett så kallat grönt kort. För att genomföra denna är det rekommenderat att man är minst 13 år gammal men om man gått i till exempel klätterskola kan denna åldersgräns variera.

Även för att gå göra en topprepskurs eller ledkurs rekommenderas att klättraren är minst 13 år gammal. Men det finns dock inget som säger att en 13-åring är redo för det, eller för att göra en uppklättring. I trettonårsåldern har många svårt att bedöma risk och agerande i samspel. Detta bör kontrolleras extra noga vid till exempel en uppklättring. Om personen är under 18 år krävs alltid målsmans tillstånd för att personen ska få genomföra en uppklättring.

Varför ha åldersgräns?

Anledningarna till att vissa anläggningar har åldersgränser på klättring är många. Framför allt är det en fråga om säkerhet både för klättraren som för andra personer på anläggningen. Mycket av utrustningen är heller inte anpassat för små barns vikt och kroppsbyggnad vilket kan göra det svårt för yngre barn att delta i aktiviteten om de inte får extra hjälp. Det är också många gånger en fråga om försäkringar som inte gäller om inte barnets målsman gett tillstånd till klättringen.

En annan anledning till att man behöver ha en viss ålder inne är för att det krävs en viss styrka och koordination för att kunna klättra. För att kunna säkra någon annan krävs också stort ansvarstagande samt en förmåga att inte distraheras av annat i omgivningen. Är man ung blir man lätt distraherad av att någon till exempel ropar och då kan man snabbt glömma att man har en annan persons liv i sina händer.

Det är roligt att klättra

Säkerhetsmässig aspekt med åldersgräns

Klättring är en rolig hobby och sport för många. På vissa ställen kan hela familjen vara med och delta i aktiviteten medan de yngsta kan få titta på om man besöker en annan anläggning. Detta har många gånger att göra med säkerheten för alla inblandade. Man behöver styrka, koordination och säkerhetstänk för att kunna klättra på egen hand, något som inte är helt utvecklat hos barn och yngre tonåringar. Därför finns det åldersgränser inom klättringen.